BTE Groep
22 december 2016

BTE Academie gestart!

BTE Academie gestart!

De BTE Academie is vooral opgezet om kennis met elkaar te delen en daardoor te vergroten.
Hiermee biedt BTE haar medewerkers de kans om hun talenten te ontwikkelen. Dat gebeurt waar mogelijk door inzet van eigen medewerkers, maar ook externen zullen de trainingen verzorgen.

Introductielessen
In 2016 heeft de 'try-out' van de introductielessen van de BTE Academie plaatsgevonden. Deze introductielessen zijn ontwikkeld voor nieuwe medewerkers van de verschillende BTE-bedrijven, om de BTE-bedrijven te leren kennen en kennis te delen. Aan de try-out deden verschillende medewerkers mee. Zo konden de trainers oefenen en kon er feedback gegeven worden op de lessen.

Vanaf januari 2017 zullen alle nieuwe medewerkers van de BTE bedrijven deze introductielessen volgen. Besloten is dat alle medewerkers die pas kort in dienst zijn, ook deelnemen aan de training. De training duurt twee dagdelen en wordt afgesloten met een toets. Wanneer deze met een positief resultaat wordt afgesloten, ontvangt men een certificaat van de BTE Academie.

De introductietraining van de BTE Academie bestond uit de volgende onderwerpen:
- Kennismaking met de BTE organisatie
- Prefab denken
- Inleiding Veiligheidsreglement
- BTE Betonproducten
- Inleiding Arbo en Veiligheid
- Lean (5S)
- Basis Betontechnologie
- Basis Milieu