BTE Groep

Veiligheid continu borgen en verbeteren

We willen we onze medewerkers een plezierige, uitdagende en veilige werkomgeving bieden. We doen ons best om de veiligheid binnen onze ondernemingen continu te borgen en te verbeteren. Hierbij staat het voorkomen van letsel en schade aan de gezondheid van onze medewerkers en die van onze partners natuurlijk centraal.

Verschillende BTE locaties

De veiligheid wordt op elke BTE-locatie daarom nauwgezet in de gaten gehouden. Zo kent elke vestiging een VAM-commissie. In deze commissie worden allerlei zaken op het gebied van veiligheid, arbo en milieu besproken. De afdeling QHSE (Quality, Health, Safety en Environment) voert daarbij interne veiligheidsaudits uit. Daarnaast vinden er - om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers te bevorderen - Risico-Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) plaats. Zo krijgen we alle risico’s in beeld en kunnen we ze beheersen. Ondanks onze inspanningen blijft er altijd een kleine kans op ongevallen bestaan. Om die het hoofd te bieden, hebben we een goed ingerichte bhv-organisatie van circa 100 gediplomeerde en betrokken bhv’ers.

Veiligheid gaat verder dan het voorkomen van ongevallen en het in kaart brengen van risico’s. Veiligheid gaat ook over je veilig voelen op je werkplek, over respect. Iedereen moet zich binnen BTE gewaardeerd kunnen voelen. Dat bereiken we door transparant en eerlijk te zijn en goede afspraken met elkaar te maken. Wij mogen daarbij kritisch naar elkaar zijn, maar altijd op een respectvolle wijze.

shutterstock_454869313-small