BTE Groep

Samen streven naar een duurzame wereld

People, planet en profit in balans: dát is maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens BTE. Ook vanuit het zichtveld en verantwoordelijkheid van commercie steken we veel energie in de reductie van de CO2-emissie, in circulariteit en in duurzame ontwikkelingen. Onze afdeling productontwikkeling zoekt actief de samenwerking met aannemers, overheden en andere stakeholders. Onze gezamenlijke inspanningen leiden meer dan eens tot nieuwe inzichten en uiteindelijk tot nieuwe betonproducten.

Proeftuinen

BTE is actief betrokken bij meerdere proeftuinen van onder andere Rijkswaterstaat, ProRail en gemeenten; projecten waarin innovatieve productideeën de ruimte krijgen en getest en gemonitord worden op hun doelmatigheid. We zoeken continu naar oplossingen om invulling te geven aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen zoals het verlagen van de CO2-footprint.

Drukproef beton (ASCEM)

Circulariteit

Ook circulariteit speelt een grote rol binnen onze onderneming. Naast de CO2-footprint van onze productie kijken we daarom ook naar het gebruik van grondstoffen. Want het mooie aan beton is dat je beton aan het einde van de levenscyclus weer kunt hergebruiken. We passen naast primaire grondstoffen daarom steeds vaker betongranulaat toe in onze producten.

We werken ook aan én met vernieuwende bindmiddelen, zoals het door ons eigen technologisch centrum ASCEM ontwikkelde cement: veel duurzamer en voorzien van betere eigenschappen dan het veelgebruikte Portlandcement. We zijn ervan overtuigd dat de overgang naar een circulaire economie volop kansen biedt.

Beton (1)

Productontwerp

Naast aandacht te geven aan nieuwe grondstoffen, kijken we ook naar de ontwerpen van onze betonproducten. We proberen samen met opdrachtgevers duidelijkheid te krijgen over de verwachte productprestaties en of deze identiek dienen te zijn voor elke toepassing. Mag er gedifferentieerd worden voor een duurzamer product? Wellicht kan dan een slanker ontwerp gemaakt worden.

Voorbeeld_3D_tekenaar