BTE Groep

Kwaliteit is het resultaat van een gezonde, goed lopende organisatie

Kwaliteit is volgens ons het resultaat van een gezonde, goed lopende organisatie waar het prettig werken is en we blijven onderzoeken hoe we steeds beter kunnen worden. De productbeleving, samenwerking en communicatie tussen medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom zijn we dagelijks bezig met de verbetering van de kwaliteit van onze diensten en prefab betonproducten.

Certificeringen

Certificeren zien we binnen BTE als een vorm van kwaliteitsbeoordeling, extern door een onafhankelijke instantie en aan de hand van duidelijke normen of eisen. We hebben bij BTE dan ook diverse systeem- en productcertificeringen. Het certificeren zelf is voor ons geen doel op zich, we gebruiken het als een middel om de kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen.

Duurzaam produceren met CSC

Alle BTE-locaties zijn CSC-gecertificeerd. Het keurmerk CSC garandeert de duurzame productie van beton. Bedrijven mogen dit keurmerk alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Het keurmerk CSC geeft zekerheid dat het beton duurzaam is gemaakt.

csc

ISO 9001 en ISO 14001

De Meteoor in Rheden en De Hamer in Nijmegen, Heumen en Waspik zijn ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De Hamer in Nijmegen, Heumen en Waspik, Steenhuis in Uithuizermeeden en Vebo in Bunschoten zijn ISO 14001 gecertificeerd: de internationale norm voor milieumanagementsystemen.

ico

Inzicht met de CO2-Prestatieladder

De locaties van De Hamer in Nijmegen, Heumen en Waspik zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld om bewust handelen te bevorderen en daarmee de uitstoot van kooldioxide te verlagen. Van alle BTE-locaties wordt overigens jaarlijks een CO2-footprint gemaakt.

co2

KOMO

Bij elkaar beschikken alle BTE-bedrijven over ruim 50 KOMO-productcertificaten; ieder KOMO-productcertificaat verklaart dat het betreffende product (grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten), bouwelement of bouwsysteem overeenstemt met de technische specificatie die in het certificaat is opgenomen en voldoet aan de vermelde eisen in het certificaat en/of beoordelingsrichtlijn.

komo

Socialer ondernemen met de PSO

BTE heeft trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Alle BTE-locaties zijn hierin meegenomen. BTE is één van de weinige betonfabrieken die deze trede behaald heeft. We zijn daarin echt onderscheidend. De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie-instrument en een kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt; social return on investment (SROI).

Voor SROI voelen wij ons verantwoordelijk; iedereen telt mee! Aan de wens om ons beleid hierin te laten toetsen en formaliseren en daarmee het certificeringstraject voor de PSO aan te gaan, lagen naast onze overtuiging ook de overheidsaanbestedingen ten grondslag. Met name bij opdrachten die door de overheid uitbesteed worden komt SROI als verplichting om de hoek kijken. Je moet als aanbieder kunnen aantonen dat je investeert in je sociale bijdrage. Door je te certificeren word je sociale investering aantoonbaar.

pso