BTE Groep
30 juni 2021

Op weg naar een duurzamere wereld

Op weg naar een duurzamere wereld

De wereld verandert in een rap tempo. Ook de (beton)industrie staat voor grote uitdagingen om bij te dragen aan het terugdringen van impact die we hebben op o.a. het klimaat. Hoewel betonbouw al eeuwen één van de meest duurzame methoden is om te bouwen, vraagt de wereld (terecht!) om maatschappelijk verantwoorde innovaties en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Binnen BTE wordt hier al jaren vanuit volle overtuiging aan gewerkt. We zijn kritisch op onszelf en onze omgeving. Daarin staan veilige (arbeids)omstandigheden centraal. Maar even zo goed kijken we met eenzelfde kritische blik naar mens en milieu en de impact die we hebben op de wereld om ons heen. We investeren volop in nieuwe ontwikkelingen en zoeken steeds naar een manier waarop het beter en duurzamer kan. Onze ambitie en geloof in die duurzamere wereld gaan ver; maatschappelijk verantwoord ondernemen is ingebed in ons beleid.

In ons MVO-jaarverslag 2020 blikken we terug op een jaar vol uitdagingen, kansen en stappen op weg naar een duurzamere toekomst. Voor ons niet alleen een samenvatting van dat wat we hebben ondernomen en waar we voor staan, maar vooral ook een leidraad om mee verder te gaan in de toekomst! Hierbij kunnen we niet zonder de hulp en steun van de overheid, onze leveranciers en opdrachtgevers, onze aandeelhouder en uiteraard onze medewerkers. Alleen door samenwerking zijn we in staat elkaar te inspireren tot grootse dingen!

We delen onze visie -en hoe we deze vertalen naar de praktijk- graag met je. Ons MVO-jaarverslag 2020 is hier te downloaden.