BTE Groep
27 maart 2024

Bewust veilig: elke dag moeten we scherp zijn

Het is mooi dat het vandaag Bewust Veilig-dag is, maar het gaat om alle dagen veilig. Wij zijn bij BTE bezig om het aantal ongevallen op de werkvloer terug te dringen en dat lukt. Wij zien de afgelopen drie jaar ons ongevallencijfer dalen. Dat is op zich prettig, zeker als je je realiseert dat bij ons zo’n 1200 mensen werken. Maar natuurlijk is elk ongeval, hoe klein ook, er één te veel.

Betrokken zijn bij een ongeval heeft impact op de betreffende werknemer, maar ook op de directe collega’s en de rest van de werklocatie. Nou moet wel gezegd worden dat niet elk ongeval ernstig is. Als er tenminste één dag verzuim volgt, noteren wij het als een ongeval.

In meer talen

Omdat we willen dat al onze medewerkers aan het einde van de werkdag gezond naar huis kunnen, doen we wat in onze macht ligt om de veiligheid te waarborgen. Zo hebben we bij BTE toolboxen in verschillende talen waarin we veiligheidsonderwerpen aan de orde stellen. We besteden er ook aandacht aan in de werkinstructies en organiseren regelmatig bijeenkomsten over veiligheid. Het is een doorlopend proces.

Op al onze werklocaties hangen posters met de vier gouden regels. Dat zijn:

  • we houden ons aan de veiligheidsvoorschriften;
  • we spreken elkaar aan op veilig en onveilig gedrag;
  • we denken goed na voordat we met onze werkzaamheden beginnen;
  • we lopen nooit onder een last door.

Nadenken en dan pas handelen

De ervaring leert dat het vaak misgaat als één van onze collega’s nog snel even iets wil doen. Daarom hameren we erop om altijd eerst na te denken voordat we handelen.

Om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren, hebben we bij BTE een afdeling voor veiligheid (QHSE) en op al onze werklocaties een preventiemedewerker. Bovendien zijn onze teamleiders en plantmanagers er scherp op, maar uiteindelijk doen we het met z’n allen. Vandaag én ook de andere dagen in het jaar.