BTE Groep
11 juli 2023

MVO-jaarverslag: we gaan de goede kant op en blijven er samen aan werken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BTE heeft de CO2-footprint met ruim een kwart verminderd en het aardgasverbruik met meer dan een derde verlaagd. Dat staat te lezen in het jongste MVO-jaarverslag. MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BTE legt in het stuk uit wat het bedrijf doet op het gebied van people, planet en profit.

,,Onze eigen verantwoordelijkheid nemen, blijven ontwikkelen en voorop lopen. Deze ambitie hebben we al heel lang”, zegt CEO Bart van Melick in zijn voorwoord van het MVO-jaarverslag. ,,Die leidende rol is belangrijk, want zo kom je allemaal verder. Ik ben er van overtuigd dat we binnen drie tot vijf jaar een oplossing hebben waarbij de CO2-uitstoot bij de productie drastisch vermindert. Daar zijn we hard mee bezig.”

Eisen worden concreter

Volgens Van Melick zijn er behalve ecologische ook economische redenen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. ,,We zien in de praktijk dat steeds meer klanten vragen om duurzame oplossingen en de eisen worden dan ook concreter. Zeker vanuit de overheid zie je steeds meer van dergelijke aanbestedingen en de private sector volgt steeds vaker. Duurzame producten maken is dan ook van groot belang om als bedrijf solide de toekomst in te gaan.”

Om de uitdagingen aan te pakken, heeft de BTE Groep de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzamere betonproducten. Voorbeelden daarvan zijn circulair beton en beton met een lagere CO2-voetafdruk.

,,We maken gebruik van alternatieve grondstoffen en aangepaste productiemethoden die minder energie en grondstoffen vereisen. Op die manier zorgen we ervoor dat we de milieu-impact van onze betonproducten verminderen”, aldus Bart van Melick.

Minder afval

Behalve de ontwikkeling van duurzamere producten, is BTE ook druk doende de productieprocessen te stroomlijnen. Denk hierbij aan het verminderen van afval, het opnieuw gebruiken van afvalstromen en het vaker gebruiken van groene energie. Zo kan BTE de milieu-impact verder verminderen en tegelijkertijd de kosten verlagen.

‘We zorgen goed voor onze medewerkers. Zij zijn onmisbaar bij het maken van onze producten’, staat in het MVO-jaarverslag. ‘Daarom zijn we als goed werkgever sociaal betrokken. We vinden dat er binnen BTE plek is voor mensen met verschillende kwaliteiten en verschillende achtergronden: iedereen telt mee.’

‘We zien het niet als een verplichting, maar wij halen kracht en plezier uit onze onderlinge relaties binnen het bedrijf en ons gemeenschappelijke belang. We luisteren naar elkaar en bieden de helpende hand. We zetten alles op alles om voor medewerkers die hun eigen werk door ziekte, letsel of een andere oorzaak niet meer kunnen doen, een passende werkplek te vinden binnen de organisatie.’ Ook koopt BTE sociaal in en geeft het bedrijf mensen met de BTE Academie de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. ‘We doen dit alles vanuit het achterliggende idee dat we samen BTE maken.’