BTE Groep
26 april 2024

Thijs (21) doet onderzoek naar duurzaamheid BTE

Van beton wist de Nijmeegse stagiair Thijs Koster (21) niet zoveel toen hij op 1 februari bij BTE begon. Maar dat is inmiddels wel veranderd. “Ik stond er nooit zo bij stil, maar nu zie ik welke rol beton in het dagelijks leven heeft. Door mijn stage heb ik veel meer context gekregen en ga je het anders zien.”

De student Accountancy aan de HAN houdt zich bij BTE bezig met het opzetten van een CSRD-rapportage. Daarin komen onder andere de kansen, risico’s, impact en wetgeving op het gebied van duurzaamheid aan de orde. BTE brengt sinds 2020 al wel om het jaar een MVO-verslag uit. Daarin geeft het bedrijf op vrijwillige basis aan wat het aan duurzaamheid doet.

Klimaat

Europa heeft onlangs regels vastgesteld voor duurzaamheidsrapportages bij grote bedrijven. Het gaat om de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Vanaf dit jaar zullen de eerste bedrijven verplicht zijn te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. Met de richtlijn moet er meer transparantie komen en de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie omhoog gaan.

Thijs is begonnen met literatuuronderzoek binnen BTE. Ook voerde hij gesprekken met onder andere met managers, directeuren van de businessunits en de CEO. Ook is er een CSRD-team opgezet.

Gemotiveerd

Onderdeel van het onderzoek van Thijs is ook het verzamelen van informatie bij stakeholders van BTE, zoals gemeenten, andere afnemers en leveranciers. “Zijn zij zelf ook bezig met duurzaamheid, welke data hebben ze daarover, welke data denken ze van ons nodig te hebben en welke thema’s worden door hen als meest relevant ervaren?”

“Wat ik tot nu toe heb ervaren is dat BTE flink bezig is met duurzaamheid. Het bedrijf probeert de CO2-footprint verder terug te dringen, onder andere door een vervanger van Portlandlandcement te ontwikkelen, afvalstromen te hergebruiken, slimmer te produceren en de transitie naar elektrisch transport te maken.”

Laten zien

Het is goed om dat inzichtelijk te maken en het aan de buitenwereld te laten zien. "Door de verplichte duurzaamheidsrapportages zal er vanuit concurrentieoogpunt steeds meer worden gekeken naar de niet-financiële prestaties van een bedrijf. Het is dan belangrijk dat je kunt laten zien dat je niet de slechtste uit de klas bent."

BTE is zeker niet de slechtste uit de klas, ervaart de hbo-student. “Ik merk in de gesprekken die ik hier heb dat mensen echt gemotiveerd zijn om stappen te zetten op dit gebied. Dat zie je onder andere   bij ASCEM. Ik ben echt onder de indruk van wat ze doen aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.”