BTE Groep
8 november 2015

BTE-bedrijf De Hamer produceert duurzamer met FORZ

BTE-bedrijf De Hamer produceert duurzamer met FORZ

De inzet van secundaire grondstoffen draagt bij aan het behoud van primaire grondstoffen. BTE-bedrijf De Hamer produceert bestrating met de toevoeging van FORZ. FORZ is een grondstof ontstaan uit de opwerking en reiniging van bodemas. Bodemas is materiaal dat overblijft bij de verbranding van huisvuil. FORZ wordt door De Hamer gebruikt als grondstof in het onderbeton van bestratingsmaterialen. De Hamer vervangt hiermee een gedeelte van het zand en grind.

FORZ is een merk van Van Gansewinkel Minerals (VGM). De Hamer en VGM hebben elkaar gevonden vanuit de gezamenlijke visie om als bedrijven een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de maatschappij. Het geschikt maken van AEC bodemas als zand- en grindvervanger in de betonproducten van De Hamer is vier jaar geleden als onderzoeksdoel door de bedrijven geformuleerd. Dit om uiteindelijk invulling te geven aan de gezamenlijke visie op duurzaamheid. Het eindproduct FORZ is hierdoor ontstaan.

Samen succesvol
Toepassing en doorontwikkeling van FORZ in producten van De Hamer is een gezamenlijk project geweest waarbij alle noodzakelijk stappen, van de labfase tot de praktijk testen, zijn doorlopen. Door het project gezamenlijk met ASCEM (het kennis- en onderzoeksinstituut van BTE) uit te voeren, is de kennis van alle bedrijven op een efficiënte wijze gebundeld, wat de garantie voor het behaalde succes is geweest. Het ontwikkelingsproject is afgesloten met een aantal productie-runs waarin is aangetoond dat De Hamer betonproducten kan produceren met FORZ. Qua sterkte en uitloging voldoen deze producten aan de normen, FORZ is KOMO en BSB gecertificeerd.


Opening vernieuwde FORZ fabriek
Op vrijdag 23 september jl. was de opening van de vernieuwde FORZ Factory van Van Gansewinkel Minerals. De FORZ Factory is de eerste fabriek die bodemassen uit afvalenergiecentrales (AEC) omzet in duurzame, hoogwaardige zand- en grindvervangers voor de betonindustrie. Met de inzet van de duurzame grondstof FORZ biedt de afvalrecycler Van Gansewinkel Minerals samen met o.a. De Hamer een tastbaar product aan Nederlandse gemeenten om de eigen infrastructuur verder te verduurzamen. 

De Hamer produceert op haar locatie in Heumen bij sommige bestratingsmaterialen al met de alternatieve grondstof FORZ. Wellicht dat deze grondstof in de toekomst in meerdere betonproducten van BTE wordt toegepast.