BTE Groep
11 februari 2021

Kemper lanceert waterpasserende plaat

Kemper lanceert waterpasserende plaat

Vanuit duurzaamheid en de marktvraag gedreven; zo beschrijven Rob Reijnders (Salesmanager Kemper) en Guillaume Doudart de la Grée (Productmanager BTE) de introductie van de vernieuwde waterpasserende plaat van Kemper. Het bedrijf kwam, als antwoord op de toenemende wateroverlast in bebouwde gebieden, al ruim tien jaar geleden op de markt met een beperkt assortiment waterpasserende platen. Het verschil met de recent ontwikkelde plaat zit ‘m volgens Rob met name in de hogere mate van passeerbaarheid van het water én het gewicht van de plaat. ‘Door het gebruik van zo min mogelijk grondstoffen, hebben we het gewicht met 50% weten te reduceren, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de belastbaarheid; een geweldig product voor bijvoorbeeld parkeerterreinen’, vult Guillaume zijn collega aan.

‘Duurzaamheid is niet alleen een belangrijk thema binnen Kemper, maar ook binnen alle andere bedrijven die onderdeel uitmaken van de BTE Groep. Binnen de groep kennen we negen bedrijven en elf merken, elk met hun eigen specifieke specialisme(n). De kracht van de combinatie noemen we dat’, aldus Rob Reijnders. ‘Binnen de BTE-organisatie hebben we dan ook veel expertise en ervaring op het gebied van duurzaam ontwikkelen en produceren. Die expertise zette Kemper in bij de doorontwikkeling van de bestaande waterpasserende plaat’.

DOORONTWIKKELING
‘We hebben met name gekeken naar zaken als duurzaamheid en vormgeving. Daar waar de eerste waterpasserende plaat meer een roosterachtige basis had, is de nieuwe plaat groter van oppervlak en voorzien van grotere doorvoeren van water die, al naar gelang de wens van de klant, verticaal of horizontaal uitgevoerd kunnen worden. Klantspecifieke ontwerpen zijn ook mogelijk: golvende openingen of ronde uitsparingen; zelfs een logo op het vlakke deel van de plaat behoort tot de mogelijkheden. De vormgeving, of liever gezegd vormvrijheid, moet natuurlijk wel binnen het rekenkundige mogelijk zijn. De platen zijn voorzien van een brede rand zodat je bij het uitstappen op de parkeerplaats niet in de sleuf op sparing stapt. Bij gebruik op bijvoorbeeld invalidenparkeerplekken, passen we de breedte aan zodat je ook met een rolstoel veilig kunt in- en uitstappen’.

MILIEUVRIENDELIJK EN CIRCULAIR
Over winst op het gebied van duurzaamheid en een lagere CO2-footprint zegt Rob Reijnders: ‘Kort gezegd betekent dit minder gebruik van grondstoffen met behoud van een uitstekende belastbaarheid, berijdbaarheid (aslasten van 10, 12 of zelfs wel 15 ton, red.) en een eenvoudige verwerkbaarheid’. Productmanager Guillaume Doudart de la Grée licht dit wat verder toe: ‘Op gebied van duurzaamheid -in het kader van milieuvriendelijk en circulair- is ervoor gekozen om te kijken hoe we zo min mogelijk grondstoffen kunnen toepassen en tegelijkertijd ook zo veel mogelijk water naar de ondergrond kunnen afvoeren zonder de functionaliteit te beperken. Dit heeft ertoe geleid dat het product 50% minder gewicht heeft dan de reguliere waterpasserende plaat. Het ontwerp is dusdanig gemaakt, dat de platen makkelijk opnieuw toegepast kunnen worden en daarmee hun waarde behouden.

GROOT OPPERVLAK
Daar waar verhardingsproducten zoals tegels een dichte, vaak afgetrilde ondergrond nodig hebben (om krachten naar de ondergrond te kunnen verplaatsen zonder te verzakken, red.), heeft de waterpasserende plaat juist de mogelijkheid om de krachten over een groot oppervlak te verspreiden waardoor een minder dichte ondergrond nodig is. Dit bevordert niet alleen de infiltratie van hemelwater naar de ondergrond maar geeft ook ruimte voor diffusie van zuurstof en nitraten naar wortels van omliggende bomen. Dit stimuleert op haar beurt weer de groei en levensverwachting van bomen in stedelijke gebieden’.

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN ONEINDIG
Ervaring met de waterpasserende plaat deed Kemper o.a. op in de duinen langs de Nederlandse kust. Daar werden de waterpasserende platen ingezet als calamiteitenweg voor Dunea en de hulpdiensten. ‘Wanneer het zand verstuift, blijft er toch een berijdbare weg liggen’, licht Rob het gebruik toe. Als toepassing voor de nieuwste waterpasserende plaat van Kemper ziet Rob Reijnders daarnaast oneindig veel mogelijkheden: ‘Parkeerplaatsen in wijken, bij sportvelden, in natuurgebieden: onze plaat zorgt voor een betere leefbaarheid, minder droogte door meer infiltratie van water in de bodem en voorkomt tevens hittestress. Indien de platen van diverse grassen worden voorzien, versterkt dit ook de biodiversiteit én is er -naast de traditionele verharding- ook ruimte voor groen.

GROENE GEDACHTE
Zoals aangegeven maakt de waterpasserende plaat 2.0 onderdeel uit van de duurzame strategie van Kemper en de BTE Groep. ‘Bedrijfsoverkoepelend werken we aan duurzame processen, duurzame producten en duurzame bedrijven. BTE investeert daar vol overtuiging in. Binnen de groep is dan ook niet alleen veel kennis en kunde aanwezig, het typeert BTE ook dat er mensen werken die intrinsiek gemotiveerd zijn om met duurzaamheid bezig te zijn. De groene gedachte is binnen ons bedrijf heel duidelijk vertegenwoordigd. Omdat alle BTE-bedrijven zo in de wedstrijd staan, kunnen we -óók op dit gebied- echt gebruik maken van de kracht van de combinatie!’, aldus Guillaume Doudart de la Grée.

Op de website van Kemper is het productblad van de waterpasserende plaat te downloaden. Meer informatie is verkrijgbaar via info@kemper.nl of 013 - 4651 651.