BTE Groep
15 juni 2022

Circulair bouwen én CO²-uitstoot verminderen: kan dat?

Circulariteit, CO2-neutraal en duurzaamheid zijn drie begrippen waar iedereen in de bouw niet meer omheen kan. De gehele keten werkt er namelijk samen aan om de klimaatdoelstellingen van Nederland in 2050 te behalen. Maar is het wel mogelijk om circulair te bouwen én de CO2-uitstoot verminderen? In deze blog lees je hier meer over.

CO2, wat is het?

CO2, oftewel koolstofdioxide, is een gas dat van nature in de lucht aanwezig is. Echter, hebben wij mensen ervoor gezorgd dat de hoeveelheid CO2 de laatste jaren extreem is toegenomen door verbranding van fossiele brandstoffen. Dit heeft een enorme invloed op het klimaat.

Bij de productie van beton en voornamelijk de productie van onze grondstoffen zoals het bindmiddel cement wordt er CO2 uitgestoten. Inmiddels wordt er veel gewerkt aan nieuwe betonsoorten die milieuvriendelijker zijn.

Circulair bouwen, wat is het?

‘Bouwen met een gesloten kringloop’, dat is wat circulair bouwen letterlijk inhoudt. In een circulaire economie worden materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. In de bouw betekent circulariteit niks anders.

Bij de BTE Groep relateren wij de mate van circulariteit aan de R-ladder. De R-ladder helpt ons om onze producten slimmer te maken en te gebruiken, de levensduur van onze producten te verlengen en restmaterialen nuttig toe te passen.

Meer weten over de R-ladder? Lees het hier.

Welke invloed heeft circulair bouwen op de CO2-uitstoot?

Om structureel duurzamer te gaan werken, onderzoeken we met opdrachtgevers, leveranciers en grondstoffenproducenten samen naar mogelijkheden om beton innovatief te verduurzamen. Hierbij wordt gekeken of bijvoorbeeld circulariteit daadwerkelijk zal bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, dit is namelijk niet altijd het geval. Circulariteit zal bij (gedeeltelijk) hergebruik wel voor minder uitstoot zorgen dan een nieuw product, mits het product nog vele jaren mee kan gaan. Wanneer producten als een grondstof worden hergebruikt voor een nieuw product, kan het weer de uitstoot verergeren. Om écht CO2-uitstoot te verminderen zul je de focus moeten leggen op duurzamer produceren.

Duurzaam innoveren

Innovaties zijn niet van vandaag op morgen gereed. Er moet veel getest worden voordat een nieuw product tot stand komt. Je vervangt niet zomaar traditionele grondstoffen die worden gebruikt om beton te maken voor secundaire grondstoffen. Er worden namelijk hoge eisen gesteld aan betonproducten. Deze eisen zijn vastgelegd in verschillende keurmerken die de kwaliteit - maar ook herbruikbaarheid - in een tweede of derde leven garanderen. Ook moet je bij innovaties altijd kijken dat de kwaliteit van het beton geborgd blijft en wat de innovatie doet met de eigenschappen van beton. Dit moet van tevoren zorgvuldig in kaart worden gebracht.

Duurzame betonproducten

Bij BTE willen wij graag continu ontwikkelen. Om deze reden werken wij nauw samen met ASCEM Special Technologies, ons eigen onderzoeks- en kennisinstituut dat zich bezighoudt met het innoveren van allerlei verschillende aspecten van beton.

Door steeds te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, levensduur en circulariteit, werken wij met het beste beton - voor de bouw én voor de aarde.

Dus, kun je circulair én CO2-neutraal bouwen?

Circulair bouwen kan invloed hebben op de reductie van CO2-uitstoot, maar alleen met circulariteit lukt het niet om CO2-neutraal te kunnen bouwen. Om CO2-neutraal te kunnen bouwen moet de focus liggen op duurzame producten, zoals duurzaam beton, en niet op alleen circulariteit.

Wil je weten wat wij nog meer doen voor het klimaat?

BTE Groep vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk. Wij brengen dan ook elke twee jaar ons MVO-jaarrapport uit. Deze download je hier.