BTE Groep
1 oktober 2021

BTE verandert om beter op klantbehoefte te kunnen inspelen

BTE verandert

Businessunits met eigen directeur zijn flexibeler en sneller

Meer klantgerichtheid, snelheid, daadkracht en flexibiliteit. Dat zijn voor de BTE Groep belangrijke redenen om per 1 oktober 2021 de organisatievorm te wijzigen. Het bedrijf legt meer verantwoordelijkheden bij de verschillende BTE-bedrijven. Dat gebeurt door vier businessunits te vormen. Elke businessunit krijgt een eigen directeur.

Die functies worden ingevuld door drie huidige directeuren van de BTE Groep. Ook wordt de Commercieel Manager van Vebo Beton & Staal, Steenhuis en Nehobo straks directeur van één businessunit. Bart van Melick blijft Algemeen Directeur van BTE, ook de Financieel Directeur Erwin Leuven blijft op centraal niveau actief. De verandering kost geen arbeidsplaatsen.

Beter inspelen op veranderingen
‘’BTE is nu nog functioneel georganiseerd, maar de dynamiek in de markten is groot. Er vinden veel veranderingen plaats en daarop willen we beter inspelen”, zegt Algemeen Directeur Bart van Melick. ‘’We hebben te maken met de stikstofproblematiek, de naweeën van de coronapandemie, de stijging van de grondstofprijzen, noem maar op. Daar willen we adequaat op kunnen reageren.” Hij vervolgt: ‘’De verschillen tussen de bedrijven en de productieprocessen zijn onderling best groot. Dat vraagt om een specifieke aanpak, die je het best kunt sturen als je er dicht bovenop zit. En dat is met de businessunits het geval.”

Volgens Bart van Melick is de betrokkenheid van de bedrijfsleiding door de nieuwe vorm groter. ‘’Personeel zal merken dat de directie er meer is en er dichter op zit. Dat maakt het mogelijk om als afzonderlijk bedrijf sneller te handelen.”

Logische stap
De keuze voor een nieuwe organisatievorm betekent niet dat de oude vorm niet deugde. ‘’In de bouwcrisis waren er destijds hele goede redenen om alles centraal te organiseren”, zegt Bart van Melick. ’’Dan moet je denken aan schaalgrootte en efficiency. Het is goed geweest dat we het zo gedaan hebben, maar nu vraagt de markt en de tijd om wat anders. Het fundament ligt er, we kunnen nu gaan bouwen. We zien dit als een logische stap.” Overigens houdt elke directeur wel een algemene directietaak bij BTE. Bas Anneveldt wordt directeur van de businessunit Lodewikus en Romein en houdt zich op centraal niveau bezig met inkoop, Eric de Groot wordt directeur van de businessunit De Hamer en richt zich centraal op innovatie en duurzaamheid. Alfred Heij geeft als directeur leiding aan de businessunit De Meteoor en Kemper en is op BTE-niveau verantwoordelijk voor procesinnovatie en Henk Schaap is straks directeur van de unit Vebo Beton & Staal, Steenhuis en Nehobo. Op corporate-niveau houdt hij zich bezig met QHSE: kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Ook de ondersteunende diensten blijven overkoepelend werken. Daarmee wordt het delen van kennis geborgd en schaalgrootte gecreëerd.

Doelen halen
Bart van Melick: ‘’We verwachten dat we de doelen gaan halen die we hebben met deze stap: meer klantgerichtheid, betere processen, voortgang op het gebied van duurzaamheid en het vasthouden en verder opbouwen van kennis. We zijn er klaar voor.”

Foto van links naar rechts: Bas Anneveldt, Alfred Heij, Henk Schaap, Bart van Melick, Erwin Leuven en Eric de Groot.