BTE Groep

Disclaimer e-mailberichten verzonden door medewerkers BTE en BTE-bedrijven (BTE Groep)

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging daarvan. Hij wordt verzocht afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Binnen de BTE Groep vallen op dit moment de volgende groep ondernemingen:

Naam Plaats KvK
BTE Holding B.V. Dodewaard 37068276
De Meteoor Beton B.V. Rheden 09008745
De Hamer Beton B.V. Nijmegen 10007379
BTE Nederland B.V.  Dodewaard 11005817
Romein Beton B.V.  Nijmegen 11009063
Gelissen Beton B.V.  Oosterhout 14027614
ASCEM B.V.   Rheden 14076258
Lodewikus Beton B.V. Oosterhout 20047973
Nehobo Beton & Staal B.V. Bunschoten-Spakenburg 24247965
Prefab Beton Vebo B.V.  Bunschoten-Spakenburg 31027606
Vebo Staal B.V. Bunschoten-Spakenburg 31038776
Kemper Beton B.V. Tilburg 18012626
BTE Duitsland B.V. Dodewaard 20082914
Steenhuis Beton B.V. Uithuizermeeden 02040516