BTE Groep
16 maart 2020

Corona

Corona

De gevolgen van het coronavirus zijn voor ieder van ons merkbaar. In de toespraak van onze minister-president werd duidelijk dat het nog wel maanden kan duren voordat de getroffen maatregelen effect zullen hebben. Op dit moment merken wij al in ons dagelijks leven dat er dingen anders zijn. Kinderen die niet naar school kunnen, lege schappen in de supermarkt en collega’s, familieleden of bekenden die in quarantaine zitten of soms zelfs ziek zijn. Het coronavirus heeft een grote invloed op ons leven en wij zullen onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kwetsbare groepen en de mensen om ons heen.

Bij BTE Nederland B.V. (BTE) nemen wij ook onze verantwoordelijkheid. Sommige medewerkers werken thuis of in wisselende diensten. Er wordt niet meer naar andere BTE-locaties gereisd en externe afspraken zijn wanneer mogelijk afgezegd en/of op een andere wijze ingevuld. De collega’s die werkzaamheden verrichten die niet vanuit huis kunnen worden gedaan, steunen we zoveel dat kan. We doen er alles aan om de gezondheidsrisico’s voor hen zoveel mogelijk te beperken. We houden de lijnen kort, zijn oplossingsgericht en denken met elkaar mee.

Elke werkdag heeft ons coronacrisisteam contact om de ontwikkelingen met betrekking tot coronavirus te bespreken en acties voor te bereiden of uit te zetten. Wij doen er alles aan om deze onzekere periode zo goed mogelijk door te komen, waarbij de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van onze bedrijven voorop staat. BTE volgt de richtlijnen van het RIVM. Alle kantoren blijven open. Medewerkers zijn welkom op kantoor als zij klachtenvrij zijn.

Deze ontwikkelingen hebben tot op heden nog niet tot zodanige hinder geleid dat BTE en de BTE-bedrijven haar afspraken niet heeft kunnen nakomen. Wij blijven ons tot het uiterste inspannen om deze tijdig na te komen.

Wij kunnen echter niet in de toekomst kijken. Ondanks het feit dat BTE de richtlijnen van het RIVM strikt volgt, zou de situatie zodanig kunnen veranderen dat wij gemaakte afspraken door overmacht niet kunnen nakomen, bijvoorbeeld door personeelstekort en gebrek aan grondstoffen. Indien deze situatie zich voordoet, zullen wij u daarover op basis van de redelijkheid en billijkheid die contractspartijen ten opzichte van elkaar in acht dienen te nemen, zo snel mogelijk informeren en de uitvoering van de overeenkomst eventueel in onderling overleg aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

Op gelijke wijze zouden wij ook graag tijdig van u willen vernemen indien er van uw zijde beletsels ontstaan, waarbij de door u met ons gemaakte afspraken niet nagekomen kunnen worden, zodat in onderling overleg maatregelen genomen kunnen worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat we op basis van een constructieve samenwerking mogelijke problemen tot een minimum kunnen beperken en hopen deze zeer ernstige situatie spoedig achter ons te laten.