Kennis 

De kwaliteit van kennis is de basis van succes. Het delen en op die wijze vergroten en verspreiden van kennis is karakteristiek voor de BTE Groep en van onschatbare waarde. Daarmee vervullen BTE en haar medewerkers een onderscheidende rol in de markt. BTE vormt een bron van kennis op het gebied van prefab betonproducten, betonproductie, betontechnologie, engineering en marktontwikkelingen. De bedrijven in de groep hebben een jarenlange ervaring binnen hun vakgebied en kennen de wensen van hun marktsegment. Diverse bedrijven in de groep bestaan al langer dan 60 jaar. Voor de klanten van de BTE-bedrijven, ontsluit BTE de kennis van de totale groep. BTE brengt mensen bij elkaar. Kennis op allerlei vakgebieden wordt uitgewisseld en gericht op de beste oplossing voor onze klant.

ASCEM

Op het gebied van technologie neemt BTE een speciale plaats in binnen de Nederlandse betonindustrie. Met ASCEM heeft de BTE Groep een kenniscentrum in huis dat op betontechnologisch vlak grote toegevoegde waarde biedt voor de BTE-bedrijven. ASCEM ontwerpt optimale betonmengsels voor de diverse producten, gelet op duurzaamheid, levensduur en productieproces en -tempo. ASCEM brengt alle betontechnologische kennis bij elkaar en zet die via haar betontechnologen in op alle productielocaties. Die kennis is tegelijk heel breed, omdat de productiemethodes, maltechnieken en toegepaste betonsoorten per locatie sterk kunnen verschillen. Bundeling van kennis leidt tot optimalisatie van betontechnologische processen. Onderzoek en eventuele toepassing van nieuwe materialen gebeurt op basis van de wetenschappelijke benadering die ASCEM biedt. ASCEM beschikt over een uitgebreid laboratorium met moderne apparatuur en specialisten op diverse vakgebieden.

BTE Academie

Binnen BTE wordt veel aandacht geschonken aan het delen van ‘best practices’: het delen van ervaring onderling en het vergroten van kennis bij de medewerkers. Speciaal voor dat laatste hebben we de BTE Academie in het leven geroepen. Binnen de BTE Academie worden tal van interne opleidingen verzorgd voor alle doelgroepen. Op deze wijze wordt persoonlijke ontwikkeling gekoppeld aan de groei in functie. Hiermee biedt BTE haar medewerkers de kans om hun talenten verder te ontwikkelen. Dit bevordert de motivatie en het zelfvertrouwen van de medewerkers. De opleidingen worden door zowel eigen collega’s als externe partijen verzorgd. De opleidingen omvatten tal van disciplines en zijn gericht op vaardigheden, kennis van producten en van processen. Het delen van kennis tussen de locaties vergroot de mogelijkheid van uitwisseling van goed opgeleide medewerkers tussen de bedrijven. De Academie wil mensen verleiden om te leren en ervoor zorgen dat het leren een continue proces is.

Een greep uit het aanbod van opleidingen:

 • introductietraining nieuwe medewerkers;
 • betontechnologie;
 • betonlaborant;
 • tekening lezen;
 • MS Office;
 • leiding geven;
 • presentatie technieken voor leidinggevenden;
 • betonreparatie;
 • veilig hijsen;
 • toolboxen veilig werken;
 • kwaliteit en certificering.

Nieuws & Media

Samen werken in een veilige wereld

Aan het vergroten van de veiligheid werken we constant en vanuit de visie: “We werken veilig of we werken niet".

Meer informatie

Samen streven naar een duurzame wereld

We zijn ons bewust van onze rol en verantwoordelijkheid om de planeet leefbaar te houden en te beschermen.

Meer informatie