Duurzaamheid

BTE is zich bewust van haar rol en verantwoordelijkheid om de planeet leefbaar te houden en te beschermen. We nemen daarom de verantwoordelijkheid om de negatieve effecten van onze de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit maakt BTE bewuste keuzes. Aan de hand van de drie P’s zijn diverse initiatieven opgestart, waaronder het Arbo-, Kwaliteit-, Milieu- en Veiligheidsbeleid.

Binnen BTE is een stuurgroep Duurzaamheid actief, deze is erop gericht het onderwerp de juiste plaats te geven binnen de gehele organisatie. De BTE directie is leidend binnen deze stuurgroep.

Duurzaamheid is door de jaren heen een term geworden voor alles wat met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), milieu, ecologie en toekomstgericht denken te maken heeft. Vaak wordt duurzaamheid omschreven aan de hand de P van Planet.

Planet

BTE heeft een de onderwerpen duurzaamheid en kwaliteit en keurmerken gekoppeld aan de ‘P’ van Planet, deze zijn hieronder weergegeven.

1. Duurzaamheid

BTE wil de belasting op het milieu zo veel mogelijk beperken. Hiervoor nemen we verschillende maatregelen op het gebied van duurzaamheid. We willen daarmee evenwicht bereiken tussen ecologische, economische en sociale belangen. Om dit waar te maken, werkt BTE onder andere met strategische doelstellingen op het gebied van milieu.

Bij het begrip duurzaamheid kijkt BTE, naast de milieubelasting door bijvoorbeeld de productie van betonproducten, ook naar de levensduur en de kwaliteit van het geproduceerde product. De onderwerpen circulaire economie, grondstoffen, CO2-reductie, LCA en MKI bepalingen, afval en diverse keurmerken worden behandeld.

Hieronder kunt u per onderwerp meer lezen over onze maatregelen en initiatieven met betrekking tot het milieu.

2. Kwaliteit en keurmerken

Een tweetal BTE locaties zijn ISO14001 gecertificeerd. 1 locatie beschikt over de CO2 prestatieladder niveau 3. BTE werkt volgens een uniform managementsysteem, gebaseerd op o.a. ISO14001 voor de gehele BTE groep met al haar locaties. 

Meer weten over MVO bij BTE? Lees dan ons MVO-jaarverslag.

Nieuws & Media

Samenwerken vergroot de kwaliteit van kennis

Kennis is de basis van succes

Meer informatie

Samen werken in een veilige wereld

Aan het vergroten van de veiligheid werken we constant en vanuit de visie: “We werken veilig of we werken niet".

Meer informatie