Oplossingen klimaatverandering gepresenteerd met Virtual Reality

Oplossingen klimaatverandering gepresenteerd met Virtual Reality
De huidige klimaatverandering zorgt voor grotere hoeveelheden regenwater, maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. De openbare ruimte in steden zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht. Tijdens de beurs ''Water in de Openbare Ruimte'' op 9 november 2017 werd ingegaan op de klimaatverschillen binnen steden en de duurzame oplossingen voor de bijkomende problematieken. De Hamer heeft hier oplossingen voor de toepassing van beton in de openbare ruimte gepresenteerd door middel van een Virtual Reality (VR) animatie.
Een VR-animatie is de optische illusie die de gebruiker in staat stelt in een niet bestaande digitale wereld rond te kijken en interactieve handelingen te verrichten. Wanneer de beursbezoeker een VR-bril opdeed, was een ''open straat'' zichtbaar, je zag de producten onder de grond. Tijdens de animatie werd een regenbui nagebootst, het water vond zijn weg door de straat: betonproducten van De Hamer. In de straat waren Aqua MensurastenenEi-buizenPermeobuizenPermeoblokken en schachten zichtbaar.
Terug naar overzicht

Nieuws & Media

Samen werken in een veilige wereld

Aan het vergroten van de veiligheid werken we constant en vanuit de visie: “We werken veilig of we werken niet".

Meer informatie

Samen streven naar een duurzame wereld

We zijn ons bewust van onze rol en verantwoordelijkheid om de planeet leefbaar te houden en te beschermen.

Meer informatie